Přejít na hlavní obsah

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

1. Název:

Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec - příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovatel: Město Chlumec. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina 2013.

3. Organizační struktura:

Počet tříd: 2, počet dětí: 56, počet zaměstnanců: 6-9.

4. Kontaktní spojení:

 • Kontaktní poštovní adresa: Muchova 223, 403 39 Chlumec
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Muchova 223, 403 39 Chlumec
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10.00 – 12.00 hod., případně dle domluvy
 • Telefonní čísla: 702 035 202, 608 539 620
 • Číslo faxu: -
 • Adresa internetové stránky: www.mspodhorkou.cz
 • Adresa e-podatelny: ms.podhorkou@mesto-chlumec.cz
 • Datová schránka: 8xcde8q
 • Další elektronické adresy: -

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu MŠ Pod Horkou zřízeného u České spořitelny: 30015-883015379/0800

6. IČO:

72743956

7. DIČ:

-

8. Dokumenty:

9. Žádosti o informace:

Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na e-mailu školy: ms.podhorkou@mesto-chlumec.cz.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Muchova 223, 403 39 Chlumec, nebo na e-mail školy: ms.podhorkou@mesto-chlumec.cz.

11. Opravné prostředky:

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Muchova 223, 403 39 Chlumec.

12. Formuláře:

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací:

-

14. Předpisy:

 • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 • Vydané právní předpisy: nemáme.

15. Úhrady za poskytování informací:

 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme.

16. Licenční smlouvy:

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

-

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla