Vítejte v naší školce

Budova mateřské školy stojí v centru města Chlumec. Část objektu je dvoupodlažní — v přízemí se nachází třída BERUŠEK, v 1. poschodí třída MOTÝLKŮ. Kapacita MŠ je 56 dětí. Obě třídy mají svojí šatnu, hernu, sociální zařízení, malou lehárnu a výdejovou kuchyňku. Dětský nábytek a vybavení herny odpovídá hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům.

Chcete vědět více 

Šťastné děti v naší školce

Naše školka v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizuje projekt s názvem Školka plná zábavy, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008807, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – ve školce bude působit školní asistent,
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání pedagogů zaměřené na polytechniku a osobnostní rozvoj,
  • zapojení oborníka z praxe do výuky,
  • využití ICT ve vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.