Vítejte v naší školce

Budova mateřské školy stojí v centru města Chlumec. Část objektu je dvoupodlažní — v přízemí se nachází třída BERUŠEK, v 1. poschodí třída MOTÝLKŮ. Kapacita MŠ je 56 dětí. Obě třídy mají svojí šatnu, hernu, sociální zařízení, malou lehárnu a výdejovou kuchyňku. Dětský nábytek a vybavení herny odpovídá hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům.

Chcete vědět více 

Šťastné děti v naší školce

Naše školka realizuje projekt s názvem ŠŤASTNÉ DĚTI V NAŠÍ ŠKOLCE, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000930, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – chůva pro dvouleté děti po dobu 10 měsíců;
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ – další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti;
  • vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dvouletými dětmi;
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv;
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tento projekt je spolufinancován EU.