Přejít na hlavní obsah

Organizace a provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6.00 do 16.30 hodin.

Děti je možné přivádět v průběhu celého dopoledne, vždy však po dohodě s třídní učitelkou, aby mohlo být zajištěno stravování.

Ráno se děti scházejí ve třídě BERUŠEK, po sedmé hodině odcházejí MOTÝLCI do své třídy. Odpoledne jsou děti od 14.30 spojeny opět ve třídě BERUŠEK. Děti, které jsou ve školce pouze dopoledne, odcházejí domů od 12.00 do 12.15 hodin.

V době vánočních prázdnin je škola uzavřena. V době letních prázdnin je provoz přerušen na 5 týdny. Přesný termín prázdnin je vyvěšen na nástěnkách nebo našich webových stránkách nejméně dva měsíce předem.

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla