Přejít na hlavní obsah

Zápis do MŠ 2024/2025

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola pod Horkou, po dohodě se zřizovatelem Město Chlumec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

Místo pro podávání žádostí:                      ředitelna Mateřské školy Pod Horko Horkou

Termín:                                                       2. 5. 2024

Doba pro podávání žádostí:                        od 8.00 – 11.30 do 12.00 – 14.00 hodin

  

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

 

Místo, termín a doba pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 budou umístěny na internetových stránkách školy, v Chlumeckém zpravodaji a v budově MŠ Pod Horkou, Muchova 223, 40339 Chlumec.

Od 18. 4. – 26. 4. 2024 si mohou zákonní zástupci v MŠ vyzvednout tiskopisy potřebné k zápisu.

Další informace budou podávány na telefonním čísle 702035202.

 

Den otevřených dveří 29. 4. 2024 od 8.00 do 9.30 hodin.

Zpět na novinky

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla