Přejít na hlavní obsah

Zápis do mateřské školy

 

Vzhledem k  mimořádným opatřením vydaným k ochraně obyvatelstva  a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, Ministerstvem zdravotnictví, proběhne zápis do mateřské školy DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Od 26. dubna 2021 si můžete na stránkách školy stáhnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a potvrzení o očkování. Vyplněné a potvrzené od lékaře vhazujte do naší schránky  (umístěná u vchodu do MŠ strana od městského úřadu) od 3.5. 2021 do 7.5. 2021

K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2021/2022

1.Dítě s povinnou školní docházkou /od 5 let věku, jedná se o dítě, které se narodilo od 1.9. 2015, patřící do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou/

2 .Dítě od 4 let /jedná se o dítě, které se narodilo v roce 2016,  patříci do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou/

3 .Děti podle věku od 3 let, patřící do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou

4. ostatní

Spádová oblast 2 - MŠ Pod Horkou

Ulice: Cyrilská, Holubova, Klidná, Krokova, Krušnohorská, Ladova, Metodějova, Muchova, Nad Školou, Pod Horkou, Sempra, Svatoplukova, Tuchomyšlská, Ústecká, Zákoutí.

Po zaevidování přihlášky vám telefonicky sdělíme registrační číslo, datum a čas vyzvednutí rozhodnutí.

Zpět na novinky

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla