Přejít na hlavní obsah

Desatera

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Učitelské desatero

 • Snažit se, aby se děti v našich třídách citíly jistě a pohodově.
 • Vybírat nejvhodnější a nejlaskavější slova.
 • Naplňovat děti nadšením k životu a zájmem o nové poznatky.
 • Dodržovat to, co bylo dětem slíbeno.
 • Děti respektovat a mít s nimi trpělivost.
 • Nezlobit se na ně za jejich chyby, protože z chyb se nejvíc naučí.
 • Snažit se chovat ke všem stejně a pozorně.
 • Dát dětem jasná a spravedlivá pravidla.
 • Nebát se hledat oporu a pomoc u svých kolegyň.
 • Nezapomínat na náš pracovní vývoj, vstřebávat nové informace.

Dětské desatero

 • Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.
 • Nebojte se být přísní, cítím se tak bezpečněji.
 • Nedovolte, abych si vytvořilo špatné návyky. musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 • Nedělejte ze mě menšího než jsem.
 • Nechraňte mě před všemi následky mého jednání, potřebuji se někdy naučit snášet obtíže.
 • Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se necítím dobře, když se sliby nedodržují.
 • Nebuďte nedůslední.
 • Neříkejte, že mě nemáte rádi, když dělám věci, které se vám nelíbí.
 • Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 • Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám snad říkat nemusím, že ne?

Rodičovské desatero

 • Pro dítě je nejdůležitější vytvoření laskavé atmosféry, dítě musíme povzbuzovat a ne kritizovat.
 • Rodič a dítě musí spolupracovat.
 • Dítě se má co nejvíce nacházet v prostředí, kde se něco děje, tehdy si také více zapamatuje.
 • Dítěti je třeba klást přiměřené cíle, protože úspěch je pro dítě největším pozitivním oceněním.
 • Rodič má používat pouze pozitivní příklady.
 • Když je dítě soustředěno na určitou činnost, rodiče by jej neměli přerušovat, pokud to není nutné.
 • Úlohy, hry a cvičení je třeba s dítětem co nejvíce procvičovat.
 • Dítěti je třeba dávat užitečné úlohy, pomáhat mu hledat a rozvíjet nové zájmy.
 • Rodič by měl dávat dítěti přímou pozornost - dítě cítí, že jej rodič sleduje a poslouchá.
 • Rodič by měl být vůči dítěti otevřený, je pro dítě chápavým a tolerantním partnerem.

Naše pravidla

 • Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka.
 • Jsme kamarádi.
 • Vzájemně si nasloucháme.
 • Říkáme své názory.
 • Pomáháme si.
 • Udržujeme čistotu, věci vracíme na svá místa.
 • Bereme jen to, co nám patří.
 • Pečujeme o své zdraví.
 • Chráníme sebe a přírodu.
Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po tváři mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi,
a proto se máme rádi.kolektiv MŠ

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla