Přejít na hlavní obsah

Denní program

6.00 - 9.30

Scházení dětí ve třídě BERUŠEK v přízemí, spontánní hry a aktivity, individuální práce s dětmi, odchod starších dětí do třídy MOTÝLKŮ, ranní kruh (seznámení s programem dne), cvičíme jazýčky (jazykové chvilky, zdravotní cvičení, pohybové hry, hygiena, svačina, činnosti dle tématického bloku týdne (skupinové, individuální) — vyprávění, četba, výtvarné, hudební a pracovní činnosti.

9.30 - 11.30

Pobyt venku, hygiena.

11.30 - 12.15

Oběd, hygiena, odchod dětí domů.

12.15 - 14.00

Odpočinek dle individuálních potřeb dětí, čtení, klidové činnosti.

14.00 - 16.30

Hygiena, odpolední svačina, spontánní aktivity dětí, v letních měsících pobyt na školní zahradě, postupné rozcházení dětí z MŠ.

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny tak, aby byly respektovány potřeby dětí, a aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Časové rozvržení jednotlivých činností a aktivit je zcela v kompetenci učitelky, která má ve třídě výchovný program.

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla