Přejít na hlavní obsah

Co nabízíme

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

 • Kvalitní výchova dětí.
 • Moderně vybavené prostředí s dostatkem hraček a pomůcek.
 • Prostornou zahradu.
 • Promyšlený režim dne s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí.
 • Množství výletů a exkurzí.
 • Získání nových poznatků, vědomostí a dovedností.
 • Rozvoj individuálních dovedností dětí.
 • Sezónní činnosti.
 • Návštěvy ZŠ Chlumec, ZUŠ Chabařovice.
 • Mimořádné dny.
 • Zapojení do různých soutěží.
 • Účast na kulturních a sportovních akcích.
 • Výrobu keramiky v naší mateřské škole
 • Pořádání oslav.
 • Úkoly svatojánských broučků, jde o úzkou spolupráci rodičů s MŠ.
 • Zdravé stravování.
 • Spolupráci učitelek s rodiči.
 • Individuální konzultace dle potřeb rodičů.
 • Dny otevřených dveří.
Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla