kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěv ková organizace

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Č.j.: SŘ/ŘMŠ/2019

Účinnost od: 1. 4. 2019

Spisový znak: 2-2

Skartační znak: A5

Změny:

 

 

Ředitelka Mateřské školy Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 56 dětí.

 

  1. Dítě s povinnou školní docházkou /od 5 let věku, jedná se o dítě, které se narodilo v roce 2013, patřící do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou /
  2. Dítě od 4 let /jedná se dítě, které se narodilo v roce 2014 patřící do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou/
  3. Děti podle věku od 3 let do 2 let, patřící do spádové oblasti mateřské školy Pod Horkou
  4. Děti ze spádové oblassti mateřské školy Pohádka. Děti s trvalým bydlištěm mimo město Chlumec

 

Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem Chlumec se sídlem ve školském obvodu v němž má místo trvalého pobytu.

Dítě bude zapsáno ve spádové MŠ

 

Spádová oblast 1- MŠ Pohádka                        Spádová oblast 2 – MŠ Pod Horkou

 

Ulice: Alejní                                                         Ulice: Cyrilská

         Chlumecká                                                             Holubova

         Jarní                                                                        Klidná

         Otovická                                                                 Krokova

         Podzimní                                                               Krušnohorská

         Sadařská                                                                 Ladova

         Skřivánčí                                                               Metodějova

         Soběslavova                                                           Muchova

         Stradovská                                                             Nad Školou

         Vyklická                                                                 Pod Horkou

         Zalužanská                                                            Sempra

         Ždírnická                                                               Svatoplukova

         Český Újezd                                                           Tuchomyšlská

         Stradov                                                                  Ústecká

         Střížovice                                                               Zákoutí

         Žandov

 

 

 

 

V den zápisu 2. 5. 2019 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 – 14.00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v tento den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

Zpět na novinky