Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Stanovení podmínek pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

 

 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola pod Horkou, po dohodě se zřizovatelem Město Chlumec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

  

Místo pro podávání žádostí:                      ředitelna Mateřské školy Pod Horko Horkou

Termín:                                                       2. 5. 2019

Doba pro podávání žádostí:                       od 8.00 – 11.00 do 12.00 – 14.00 hodin

   

Od 15. 4. 2019 si mohou zákonní zástupci v MŠ vyzvednout tiskopisy potřebné k zápisu.

Další informace budou podávány na telefonním čísle 702035202.

 

 Bc. Špuláková Milena

MŠ Pod Horkou

Muchova 223

40339 Chlumec

 

Zpět na novinky