Zápis do MŠ Pod Horkou, Chlumec, na školní rok 2018/2019

Zápis Do Mateřské školy Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec - příspěvková organiza proběhne dne 3. 5. 2018 od 8.00 - 11.00 a od 12.00 - 14.00 hodin, v ředitelně školy.

Od 16. 4. 2018 si mohou zákonní zástupci v MŠ vyzvednout tiskopisy potřebné k zápisu.

 

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2018/2019

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 

  1. Děti      s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu)      ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně      třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Děti      s trvalým pobytem v obci … podle věku od nejstarších po      nejmladší

 

  1. Děti      s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po      nejmladší.

 

 

Zpět na novinky