Rozhodnutí o přijetí - školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec- příspěvková organizace

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec- příspěvková organizace.

Seznam přijatých uchazečů na školní rok 2017/2018

Uchazeč

1

2

8

9

10

12

14

15

17

Rozhodnutí si vyzvedněte den 13. 6. 2017

Bc. Milena Špuláková                                Datum zveřejnění 9. 6. 2017

                     

Zpět na novinky