změna platby školného

od 1. 5. 2017 se mění podmínky pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu budete hradit na účet bankovním převodem -

Číslo účtu: 30015-883015379/0800

VS: číslo měsíce, za který platíte

Ve zprávě pro příjemce uvedete jméno vašeho dítěte.

Platba musí být na účtě nejpozději do 15. dne měsíce.

Zpět na novinky