kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 56 dětí.

 

  1. Dítě s povinnou školní  docházkou /od 5 let věku, jedná se o dítě, které se narodilo od 1. 9. 2011…/
  2. Dítě od  4 let /jedná  se dítě, které se narodilo od 1. 9. 2012/
  3. Děti podle věku od 3 let      do 2 let

 

Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem Chlumec se sídlem ve školském obvodu v němž má místo trvalého pobytu.

Dítě bude zapsáno ve spádové MŠ

 

Spádová oblast 1- MŠ Pohádka                        Spádová oblast 2 – MŠ Pod Horkou

 

Ulice: Alejní                                                         Ulice: Cyrilská

         Chlumecká                                                             Holubova

         Jarní                                                                      Klidná

         Otovická                                                                 Krokova

         Podzimní                                                               Krušnohorská

         Sadařská                                                               Ladova

         Skřivánčí                                                               Metodějova

         Soběslavova                                                          Muchova

         Stradovská                                                              Nad Školou

         Vyklická                                                                 Pod Horkou

         Zalužanská                                                            Sempra

         Ždírnická                                                               Svatoplukova

         Český Újezd                                                          Tuchomyšlská

         Stradov                                                                   Ústecká

         Střížovice                                                               Zákoutí

         Žandov

 

 V den zápisu 11. 5. 2017 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 – 14.00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v tento den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

 

Zpět na novinky