Šťastné děti v naší školce

naše školka realizuje projekt s názvem Šťastné děti v naší školce, registrační číslo: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16-022/0000930, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Projekt je zaměřen na:

- personální podporu MŠ - chůva pro dvouleté děti po dobu 10 měsíců

-profesní rozvoj pedagogů MŠ - další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

- vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dvouletými dětmi

-sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

tento projekt je spolufinancován EU.

 

Zpět na novinky