Sluníčko zachází za hory, pasáčci pečou brambory - Berušky

Po celé středeční dopoledne v naší třídě Berušek probíhal "BRAMBOROVÝ DEN". Každá Beruška si do školky přinesla 1 menší a 1 větší bramboru, společně jsme si vyrobili "PANÁČKY BRAMBORÁČKY" z brambor, korálků, párátek, vln a přírodnin. Také jsme navlékali rozkrájené brambory na drátek - "PRINCEZNINY KORÁLKY" , u činností se všechny děti vystřídaly.  Po svačině jsme si kolem vyhaslého ohně zahráli na pasáčky. Zopakovali jsme si básničku "BRAMBORA" s pohybovým doprovodem, zazpívali jsme si písničky "PRINCEZNIČKA NA BÁLE", "KOPU, KOPU BRAMBORY", 1,2,3,4,5, COS TO JANKU, COS TO SNĚD" - písničky jsme si doprovodili hrou na Orffovy hudební nástroje a na písničku "SLUNCE ZA HORY" jsme si v kroužku společně zatančili. Poté jsme  si  brambory opečené v ohni oloupali - pomoc kamarádovi, procvičování jemné motoriky a společně jsme si na nich pochutnali. Přitom jsme si pomocí prožitkového učení připomněli vlastnosti a využití brambor a podmínky k jejich růstu a skladování.

Zpět na fotogalerie